Tin báo chí

Bộ TT&TT thí điểm đào tạo an toàn thông tin ngắn hạn

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết Bộ TT&TT sẽ tổ chức các khóa đào tạo an toàn thông tin theo cả chương trình quốc tế và trong nước để có sự đánh giá, so sánh về hiệu quả thực tế, từ đó lựa chọn cách thức triển khai rộng rãi các năm tiếp theo.

 
 

Đối tác