Cổng thông tin điện tử dành cho Chính phủ

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Thách thức

Chính phủ cần xây dựng một cổng thông tin điện tử

Chính phủ cần xây dựng một cổng thông tin điện tử để phát triển hệ thống thông tin.

Cổng thông tin này phục vụ việc quản lý hành chính thực hiện các giao dịch trực tuyến, đồng thời làm nền tảng để xây dựng mới các phần mềm dịch vụ trực tuyến hoặc từng bước tích hợp thêm vào các ứng dụng tiếp theo liên quan đến các hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Giải pháp

CMC Internet Portal là giải pháp được phát triển trên nền tảng các công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay. 

Cổng thông tin điện tử được thiết kế theo nhu cầu phát triển hệ thống thông tin trên môi trường web nhằm thực hiện các giao dịch trực tuyến và sử dụng Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động, cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành tác nghiệp.

Vận hành độc lập

Trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau, tương thích hầu hết cơ sở dữ liệu

Bảo mật

Đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bí mật quốc gia

Cải tiến

Dễ dàng cập nhật, phát triển trong tương lai

 

Video


icon

Internet Portal là Cổng thông tin điện tử được thiết kế theo nhu cầu phát triển hệ thống thông tin trên môi trường web

 

Trước

Giải pháp đa ngành

Triển khai giải pháp SAP Innovation Business