Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau:

 

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024 3928 8080

2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 001C000058 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3. Mã chứng khoán: CMG

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.099.259 cổ phần

6. Số lượng đã thực hiện: 1.099.259 cổ phần

7. Thời gian thực hiện: từ ngày 03/11/2017 đến ngày 01/12/2017

8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 1.099.259 cổ phần

9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phần

10. Giá giao dịch bình quân: 24.000 đồng/cổ phần

11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010