CMC phát động phong trào "Mỗi người một sáng kiến, quyết chiến thắng đại dịch"

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch tập đoàn về tinh thần "biến nguy thành cơ", phát huy trí tuệ và tài năng của người CMC trước thách thức của COVID-19, Tập đoàn CMC chính phức phát động phong trào "Mỗi người một sáng kiến, quyết chiến thắng đại dịch".