CMG: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

CMG: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

  1. Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị.
  2. Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010