CMG: Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

CMG: Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:                    Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường 2019 vào thời gian và địa điểm như sau:

 Thời gian:  9h00 Thứ Hai ngày 18 tháng 11 năm 2019

 1. Địa điểm:   Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 2. Quy chế làm việc:
 1. Các tài liệu họp dự kiến:
 1. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMG có tên trong danh sách cổ đông ngày 18/10/2019.
 • Các cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 • Đại hội sẽ tiến hành bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021. Do đó, để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các Quý cổ đông vui lòng gửi các tài liệu ứng cử, đề cử trên trước ngày Thứ Hai 11/11/2019.
 1. Đăng ký tham dự đại hội:
 • Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 15/11/2019.
 1. Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời của người ủy quyền (bản chính), chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

 Trân trọng,

 

Mọi chi tiết xin liên hệ

Ban Quan hệ cổ đông - Công ty CP TĐ Công nghệ CMC

-    ĐT: 0243.795 8668 (máy lẻ: 8638 hoặc 8647)

-    E-mail:

quanhecodong@cmc.com.vn;

dplinh@cmc.com.vn;

dtquyen@cmc.com.vn.

-    Xem các tài liệu Đại hội chi tiết trên website: www.cmc.com.vn từ ngày 04/11/2019

 

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010