Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                 Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

                 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1 - Nhà đầu tư mua trái phiếu của đợt phát hành         

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã gửi đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 01 những báo cáo định kỳ của đợt phát hành trái phiếu như sau:

  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu;
  • Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 (gồm: BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất).

Chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.