Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Công ty xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 • Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
 • Mã chứng khoán: CMG
 • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu               
 • Sàn giao dịch: HOSE
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2017
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2017
 • Lý do và mục đích : lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
 • Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 29/09/2017 (Thời gian chính xác công ty sẽ thông báo đến các cổ đông bằng Thư xin ý kiến).
 • Địa điểm thực hiện: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Nội dung xin ý kiến dự kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010