Thông báo về việc đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi các Quý cổ đông của Công ty và các cơ quan hữu quan

Ngày 30/9/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Công văn số 8870/VSD - ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN; theo đó hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới của Công ty.

Ghi chú:

  • Lý do đăng ký bổ sung: Thay đổi format và Cập nhật logo mới của Công ty.
  • Mẫu Giấy chứng nhận mới trên có giá trị tương đương và được lưu hành đồng thời với các mẫu Công ty đã đăng ký với VSD trước đó.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

 

Công bố thông tin năm 2021

Công bố thông tin năm 2020

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2017

Công bố thông tin năm 2016

Công bố thông tin năm 2015

Công bố thông tin năm 2014

Công bố thông tin năm 2013

Công bố thông tin năm 2012

Công bố thông tin năm 2011

Công bố thông tin năm 2010