Công bố thông tin năm 2011

CMG: Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Q3.2011

CMG: Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Q3.2011

CMG: Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn làm Giám đốc Tài chính

CMG: Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn làm Giám đốc Tài chính

CMG: Giải trình Kết quả kinh doanh Q3/2011

CMG: Giải trình Kết quả kinh doanh Q3/2011

Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu CMG

Ngày 02/11/2011, SGDCK TP.HCM đã có quyết định số 163/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn côn...

CMC thông báo v/v Phát hành CP trả cổ tức năm 2010, sửa đổi điều lệ và thay đổi nội dung ĐKKD

Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Căn cứ: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường n...

Sở Giao dịch CK Tp.HCM thông báo về Ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2010 của mã CMG

Ngày 12/09/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 799/2011/TB –SGDHCM thông báo về ngày đă...

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010 bằng CP

Ngày 5/9/2011, Hội đồng quản trị của công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu theo Nghị quyế...

Nghị quyết HĐQT thông qua về hạn mức tín dụng tại MBank và ABBank

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC  xin gửi tới Quý vị Công bố thông tin về:Nghị quyết HĐQT thông qua ngày 29/07...