Công bố thông tin năm 2017

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau:   1...

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 05/12/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ, theo...

CMC ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2017/NQ-HĐQT, ngày 09/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đ?...

Thời gian thực hiên giao dịch bán Cổ phiếu quỹ dự kiến

Ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện công bố thông tin về giao dịch bán cổ phiếu quỹ ...

Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 5/10/2017

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại h...

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC Công ty xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối...

Thư mời tham dự Họp mặt nhà đầu tư Quý II năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) trân trọng kính mời các cổ đông, nhà đầu tư, chuyên viê...

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 15/08/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng ...