Công bố thông tin năm 2017

Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ

Ngày 09/08/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch bán cổ phiếu q...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông bá...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin g??...

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Tạ Thu Trang

  1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: TẠ THU TRANG - Số CMND 011902681  do CA Hà Nội cấp ngày 28/11/2009 - Quốc tịch: Việt...

Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và BKS

Ngày 12/06/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Tư??...

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   Kính gửi:             Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công ngh??...

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn...