Công bố thông tin năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Ngày 12/05/201...

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho CMC

Ngày 24/4/2017 UBCKNN đã ra công văn chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố BCTC lập c...

Thông báo thành lập Công ty TNHH CMC Global

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về:   -   Quyết định củ...

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - bà Nguyễn Tường Vy

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Tường Vy - Quốc tịch: Việt Nam - Số ...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2016. Vui...