Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn - cổ đông PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

Công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn - cổ đông PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi các quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan, Ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1238/TB – SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty (mã CK: CMG) như sau: - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2019 - Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2019 - Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019. - Thời gian tổ chức: Thứ tư Ngày 18/11/2019.

Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn CMC Global

Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn CMC Global

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở G...