Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi các quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan, Ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1238/TB – SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty (mã CK: CMG) như sau: - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2019 - Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2019 - Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019. - Thời gian tổ chức: Thứ tư Ngày 18/11/2019.

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở G...

CMC là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 2019 - Vietstock

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) là một trong số các DNNY đạt chuẩn CBTT trong Chương trình khảo sát Công bố thông tin 2...

CMG: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT v/v giải thể công ty CMC P&T

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Nghị quyết HĐQT v/v hoàn tất việc thoái vốn tại Ngân hàng Bảo Việt

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/09/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao ...