Tin CMC

Ngày 3/9/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC TS đã tham gia lễ ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Tài trợ thương mại (Trade Finance) giữa Surecomp cho ngân hàng BIDV. Dự án sẽ do CMC TS (thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC) điều phối và hỗ trợ kỹ thuật sau khi hệ thống BIDV...

Tin tức cổ đông

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh   Ngày 19/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số  43/2019/NQ-HĐQT V/v hoàn tất việc thoái vốn tại Ngân hàng Bảo...

Đối tác