Tin CMC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019 - Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS Co.,Ltd) – thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina (SAVINA) – thuộc Tập đoàn Samsung. Theo đó, CMS trở thành nhà phân phối duy nhất cho sản phẩm bảng tương tác...

Tin tức cổ đông

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh   Ngày 22/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện việc công bố thông tin về kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số lượng cổ phiếu có...

Đối tác