Tin CMC

“Dự án “Không gian sáng tạo CMC - CMC Creative Space” là tổ hợp văn phòng và trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Công nghệ CMC tại khu vực phía nam thuộc Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.  Dự án đang mời thầu “Thầu Chính” với thông tin như sau: 1. Tên gói thầu: “Thầu Chính” 2. Tên dự án: Không gian sáng...

Đối tác