Quỹ đầu tư CMC

Giới thiệu

Quỹ đầu tư CMC FUND do tập đoàn Công nghệ CMC thành lập từ năm 2009, với mong muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho các công ty, nhóm cá nhân tiềm năng có những sản phẩm dịch vụ độc đáo, và phù hợp với Chiến lược phát triển của CMC. CMC dành khoảng hơn 20 triệu $ để đầu tư M&A và một phần cho hoạt động đầu tư mạo hiểm (VC). 

Khác với mô hình của một số quỹ,  CMC mong muốn mang đến cho các đối tác không những nguồn lực tài chính, mà còn cả những giá trị thiết thực khác nhằm gia tăng giá trị cho các bên, tạo sự phát triển bền vững, đó là:

 

Lĩnh vực đầu tư trọng tâm

•    Công nghệ thông tin (Tích hợp hệ thống, Phần mềm & Dịch vụ phần mềm, Sản xuất thiết bị, Dịch vụ thương mại..) 
•    Hạ tầng và dịch vụ Viễn thông ( bao gồm cả các dịch vụ nội dung số )
•    Kinh doanh qua mạng Internet – dotcom ( thanh toán trực tuyến, kinh doanh online, kinh doanh trên các thiết bị di động)  - đặc biệt ưu tiên đầu tư với hình thức Venture Capital. 

Đối tượng đầu tư M&A

•    Các công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của CMC, ưu tiên các công ty có khả năng tạo sự cộng hưởng với các hoạt động sẵn có của CMC.
•    Tập đoàn CMC có thể chi phối chiến lược phát triển của công ty nhận đầu tư bằng phần vốn của mình hoặc bằng các ràng buộc trong hội đồng quản trị. 
•    Các công ty có lịch sử phát triển về lợi nhuận, nhân lực và các mặt chủ chốt khác ổn định.