Đại hội đồng cổ đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

09/10/2018 B

Ngày 08/10/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, cụ thể như sau:

ĐIỀU LỆ CTCP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 13

26/09/2018

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/7/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 13 ngày 25/9/2018.

Vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

CMC CORPORATION - ANNUAL REPORT - FY 2017

13/08/2018 C

Please find in the attached file hereby CMC Corporation's Annual Report FY2017. 

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KY CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

24/05/2018 T

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng thông báo.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

20/04/2018 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị:
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bang văn bản;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng thông báo.

TÀI LIỆU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

15/03/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

05/03/2018 K

Ngày 05/03/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Hai ngày 26/03/2018.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ III NĂM 2017

22/01/2018 B

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2017 (Giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook