Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt

27/06/2019 N

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

  Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/06/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

24/06/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

24/06/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/06/2019 T

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,

Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

12/06/2019 T

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC                                   

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào thời gian và địa điểm như sau:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

09/10/2018 B

Ngày 08/10/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, cụ thể như sau:

Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 13

26/09/2018

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/7/2018, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 13 ngày 25/9/2018.

Vui lòng xem toàn văn điều lệ tại file đính kèm. 

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook