Đại hội đồng cổ đông

CMC CORPORATION - ANNUAL REPORT - FY 2017

13/08/2018 C

Please find in the attached file hereby CMC Corporation's Annual Report FY2017. 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

24/05/2018 T

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018

20/04/2018 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị:

- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bang văn bản;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/03/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/03/2018 K

Ngày 05/03/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Hai ngày 26/03/2018.

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2017

22/01/2018 B

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2017 (Giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

Thư mời tham dự Họp mặt nhà đầu tư Quý II năm 2017

21/08/2017 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) trân trọng kính mời các cổ đông, nhà đầu tư, chuyên viên phân tích các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ tham dự chương trình Họp mặt nhà đầu tư Quý II năm 2017 vào thời gian và địa điểm như sau:

1.Thời gian

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/06/2017

Ngày 26/06/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC đã được tổ chức tại phòng Hội thảo tầng 17, tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội với sự tham gia của 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 56.253.438 cổ phần, đạt tỷ lệ

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook