Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017

Kính gửi các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC                                                                            

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị  tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

25/08/2016 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 

Thư mời tham dự chương trình họp mặt nhà đầu tư

19/08/2016 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) trân trọng kính mời các cổ đông, nhà đầu tư, chuyên viên phân tích các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ tham dự chương trình Họp mặt nhà đầu tư Quý II năm 2016.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

29/06/2016 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2016.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2016

Thông báo v/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

03/06/2016 T

Kính gửi Quý vị cổ đông,

Căn cứ

-Luật Doanh nghiệp năm 2014;

-Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

09/05/2016 K

Ngày 06/5/2016 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty

29/01/2016 T

Ngày 28/01/2016, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã họp và bổ nhiệm ông Trương Tuấn Lâm làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2016 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng Quản trị đang bị khuyết do ông Trương Ngọc Lân đã từ nhiệm từ ngày 10/11/2015).

 

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

15/07/2015 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/7/2015.

 

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook