Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc cập nhật thông tin cổ đông

02/07/2013 T

Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Ban Quan hệ cổ đông công ty đã tiến hành gửi thư và tin nhắn SMS mời tham dự Đại hội căn cứ trên Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 06/06/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

02/07/2013 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 01/7/2013.

 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

01/07/2013

Ngày 1/7/2013, tại CMC Tower, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã tiến hành tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên với sự tham dự của 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.801.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,26% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã được diễn ra từ 1h3h45 đến 17h00.

 

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

28/06/2013 T

Ngày 1/7/2013, tại CMC Tower, Duy Tân, Hà Nội sẽ chính thức diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Công nghệ CMC.

 

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CMC 2013

16/06/2013 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Chi tiết như sau:

VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán CMG

23/05/2013 V

Ngày 17/05/2013 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ra thông báo số 903/TB-VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán CMG.

Hose thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

23/05/2013 H

Ngày 21/05/2013 Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã ra thông báo số 580/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC.

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

22/05/2013 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook