Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

16/05/2013 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
Vui lòng click đây để xem Thông báo.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

19/07/2012

Sáng nay, ngày 19/7/2012, tại CMC Tower, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã tiến hành tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2012

04/07/2012 T
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông các tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CMC năm 2012

04/07/2012 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Chi tiết như sau:

VSD thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012

06/06/2012 V

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012

04/06/2012 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới Quý vị Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

CMC TI họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

25/05/2012 C

Ngày 25/05/2012 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 6.800.000  cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook