Đại hội đồng cổ đông

Kết quả họp đại hội cổ đông 2011

08/07/2011 K

83 cổ đông và người được ủy quyền tham gia đại hội, đại diện cho 54.849.572 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

08/07/2011 H

Ngày 7/7/2011, Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại hội trường tầng 1, CMC Tower, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2011

07/07/2011 N

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ CMC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. 

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

07/07/2011 H

Tham dự Đại hội gồm có các công ty thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các cổ đông và các cán bộ nhân viên Tập đoàn.

 

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011

21/06/2011 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2011 vào thời gian và địa điểm như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông 2011

18/05/2011 N

Ngày 17/05/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo số 521/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên của Công ty CPTập đoàn Công nghệ CMC(mã CK: CMG) như sau:

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook