Đại hội đồng cổ đông

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và tài liệu Đại hội

26/04/2010 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và tài liệu Đại hội.

Vui lòng click đây để xem chi tiết.

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

16/03/2010 B

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị các tài liệu sau:

Biên bản kiểm phiếu ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngày 15/3/2010

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook