Dịch vụ hạ tầng Trung Tâm Dữ Liệu (Data Center/Server Room)

Mô Tả

CMC là một trong những tập Đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, với 20 hình thành và phát triển CMC đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường nội địa và hướng tới thị trường khu vực, quốc tế thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực như: Tích hợp hệ thống, Dịch vụ phần mềm, Viễn thông – Internet và Sản xuất - Phân phối các sản phẩm ICT. Là một trong những công ty Thành viên trực thuộc Tập Đoàn, CMC SI Sài Gòn tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan như sau:

 • Dịch vụ Đánh giá - Tối ưu hóa Data Center
 • Dịch vụ di dời Data Center
 • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Data Center
 • Dịch vụ bảo trì Data Center
 • Dịch vụ Tư vấn, thiết kế Data Center / Server Room
 • Dịch vụ Quản lý dự án - Xây dựng Datacenter / Server room

Lợi Ích

Chúng  tôi  sẽ  thực  hiện  các  công  tác:

 •  Quản  lý  dự  án  triển  khai  hạ  tầng  DC/SR  bao gồm  lập  kế  họach  thi  công,  xác  định  tiêu chuẩn  chất  lượng  các  hạng  mục  thi  công, giám  sát  tiến  độ  và  chất  lượng  của  dự  án.
 •  Xử  lý  các  vấn  đề  phát  sinh  trong  dự  án.
 •  Quản  lý  và  xử  lý  các  thay  đổi  trong  dự  án.
 •  Giám  sát  và  bảo  đảm  dự  án  thực  hiện  đúng tiến  độ  và  chất  lượng  yêu  cầu.
 •  Quản  lý  mối  quan  hệ  giữa  các  bên  bao  gồm nhà  cung  cấp,  nhà  thầu  phụ,  chủ  đầu  tư,...để bảo  đảm  dự  án  đạt  mục  tiêu  đề  ra.

Giá Trị

Dịch vụ đánh giá – Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu

Cùng  các  hãng  công  nghệ  chuyên  về  Data  center như  Emerson,  APC …  chúng  tôi  thực  hiện  công tác  khảo  sát,  kiểm  tra,  đánh  giá  hiện  trạng  của Data  Center  hiện  hữu  của  khách  hàng.  Trên  cơ sở  đó,  chúng  tôi  sẽ  có  những  báo  cáo  đầy  đủ  về hiện  trạng  hoạt  động  của  từng  thành  tố  trong Data  Center  nói  riêng  và  tổng  thể  Data  Center nói  chung,  cũng  như  các  nguy  cơ  tiềm  ẩn  của Data  Center  đó.

Từ  báo  cáo  đánh  giá  Data  Center  hiện  hữu  của Quý  khách,  chúng  tôi  sẽ  đề  xuất  giải  pháp  tối  ưu       hóa  Data  Center  nhằm  giúp  khách  hàng  khai  thác tối  đa  hiệu  quả  chi  phí  đầu  tư.  Trên  cơ  sở  giải pháp  đề  xuất  được  khách  hàng  đồng  ý,  chúng  tôi sẽ  thực  hiện  các  công  tác  chuyên  môn  để  tối  ưu  hóa,  nâng  cao  hiệu  suất  hoạt  động  của  Data Center.

Dịch vụ di dời hệ thống Cơ sở dữ liệu

Data  Center  là  một  thực  thể  gồm  rất  nhiều  thành phần  công  nghệ  khác  nhau  cũng  như  thời  gian gián  đoạn  hệ  thống  đang  hoạt  động  luôn  bị  giới hạn  nên  việc  tự  tổ  chức  di  dời  hoặc  thuê  một  số đơn  vị  không  chuyên  môn  thực  hiện  là  một  việc làm  rất  rủi  ro.

Với  nhiều  năm  kinh  nghiệm  trong  việc  tư  vấn,  xây dựng,  triển  khai,  vận  hành,  quản  trị  và  bảo  trì

Data  Center,  chúng  tôi  sẵn  sàng  cung  cấp  cho khách  hàng  dịch  vụ  di  dời  Data  Center  với  các đặc  điểm:

 • Đánh  giá  tính  phù  hợp  của  vị  trí  mới  của  Data Center  để  di  chuyển,  cảnh  báo  các  nguy  cơ  có thể  xảy  ra
 • Lập  kế  hoạch  di  dời  khả  thi
 • Không  để  ảnh  hưởng  đến  hoạt  động  thường nhật  của  đơn  vị
 • Bảo  toàn  hệ  thống
 • Đảm  bảo  Data  Center  hoạt  động  thông  suốt ngay  sau  khi  hoàn  thành  di  dời  

Dịch  vụ  hỗ  trợ  kỹ  thuật  Data  Center

CMC  SI Saigon  cung  cấp  các  dịch  vụ  hỗ  trợ  kỹ  thuật  Data Center  chuyên  nghiệp  từ:  

 •   Dịch  vụ  hỗ  trợ  kỹ  thuật  từ  xa  (  qua  điện  thoại  /mail)  để  khắc  phục  các  sự  cố  kỹ  thuật  của  Data Center. 
 •   Hỗ  trợ  khắc  phục  sự  cố  tại  địa  điểm  của  khách hàng  (onsite) 
 •   Dịch  vụ  tư  vấn  xây  dựng  Quy  trình  vận  hành Data  Center  hiệu  quả. 
 •   Dịch  vụ  Quản  trị  Data  Center  chuyên  nghiệp 

Dịch  vụ  bảo  trì  Data  Center 

Được  thực  hiện  với  quy  trình  kỹ  thuật  bắt  buộc nghiêm  ngặt: 

 •   Thực  hiện  bảo  trì  ngăn  ngừa  rủi  ro  theo  phạm  vi và  khối  lượng  công  việc  đã  thống  nhất 
 •   Báo  cáo  tình  trạng  hiện  tại  của  hệ  thống  cũng như  những  khuyến  nghị  cần  thiết  cho  việc  nâng cấp  hay  thay  thế  các  thành  phần. 
 •   Trong  trường  hợp  cần  thay  thế  linh  kiện  /  thiết  bị trong  Data  Center,  chúng  tôi  sẽ  có  báo  cáo,  đề xuất  giải  pháp,  chi  phí  liên  quan  để  khách  hàng xem  xét.  Khi  khách  hàng  đồng  ý,  chúng  tôi  sẽ thực  hiện  thay  thế,  sửa  chữa  các  thiết  bị  hư hỏng  đó. 

Dịch  vụ  Tư  vấn  ,thiết  kế  Data  center/server  

Chúng  tôi  thực  hiện  dịch  vụ  từ  cơ  bản  đến  chi tiết. 

Thấu  hiểu  nỗi  băn  khoăn  của  khách  hàng  khi có  nhu  cầu  xây  dựng  data  center  /  server  room để  đảm  bảo  đúng  chuẩn  kỹ thuật,  tính  khả  dụng cao  nhất,....đội  ngũ  chuyên  gia  của  CMC  SI Saigon  sẵn  sàng  cung  cấp  dịch  vụ  tư  vấn  và thiết  kế  một  phần  hoặc  đầy  đủ  các  thanh  phần hạ  tầng  của  một  data  center  /  server  room  theo đúng  tiêu  chuẩn.

Trên  cơ  sở  khảo  sát  nhu  cầu,  hiện  trạng của khách  hàng,  chúng  tôi  sẽ  tính  toán,  so  sánh, khuyến  nghị  các  thành  phần  của  hạ  tầng  datacenter / server  room  sao  cho  có  thể  đáp  ứng  đủ công  suất  với  chi  phí  phù  hợp. 

Trên  cơ  sở  đó,  chúng  tôi  sẽ  cung  cấp  cho khách  hàng  bản  thiết  kế  nguyên  lý,  thuyết  minh thiết  kế  và  BoM  mẫu  thiết  bị,  phương  án  bố  trí &  triển  khai  mà  căn  cứ  vào  đó  có  thể  xây  dựng yêu  cầu  kỹ  thuật  cho  dự  án  xây  dựng  data  center  hoặc  mời  thầu  triển  khai  data  center  (trong trường  hợp  sử  dụng  dịch  vụ  thiết  kế  chi  tiết).  

Dịch  vụ  Quản  lý  dự  án  xây  dựng  data  center  / server room 

Quản  trị  dự  án  xây  dựng  data  center/  server room  bao  gồm  các  việc  quản  lý  thời  gian,  nhà thầu  phụ  (đơn  vị  thi  công),  quản  lý  phát  sinh,  rủi ro  và  bảo  đảm  chất  lượng  cho  toàn  bộ  dự  án. Giám  sát,  đánh  giá  tiến  độ  và  báo  cáo  chủ  đầu tư  các  hoạt  động  đang  diễn  ra  của  dự  án,  các vấn  đề  phát  sinh  và  phương  án  xử  lý  cho  từng vấn  đề  cụ  thể. 

Chúng  tôi  sẽ  thực  hiện  các  công  tác: 

 •   Quản  lý  dự  án  triển  khai  hạ  tầng  DC/SR  bao gồm  lập  kế  họach  thi  công,  xác  định  tiêu chuẩn  chất  lượng  các  hạng  mục  thi  công, giám  sát  tiến  độ  và  chất  lượng  của  dự  án.  
 •   Xử  lý  các  vấn  đề  phát  sinh  trong  dự  án. 
 •   Quản  lý  và  xử  lý  các  thay  đổi  trong  dự  án. 
 •   Giám  sát  và  bảo  đảm  dự  án  thực  hiện  đúng tiến  độ  và  chất  lượng  yêu  cầu. 
 •   Quản  lý  mối  quan  hệ  giữa  các  bên  bao  gồm nhà  cung  cấp,  nhà  thầu  phụ,  chủ  đầu  tư,...để bảo  đảm  dự  án  đạt  mục  tiêu  đề  ra.

 

Đơn vị cung cấp

Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn
Trụ sở: 
Tầng 8-9, 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2 - Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Telephone: 
028. 3833 0579
Fax: 
028. 3833 0580
Website: 
http://cmcsisg.vn

Liên hệ trực tuyến

Đối tác

Giải thưởng

 • Thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2015
 • 2013
 • 2013
 • ICT Silver Cup
 • CMS - Máy tính duy nhất được gắn biểu trưng thương hiệu quốc gia 2009-2010
 • Top 500 DN lớn nhất VN
 • Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
 • Huân chương lao động hạng hai
 • Thành tựu năm 2012
 • Cup bạc CNTT
 • Cup vàng CNTT
 • Cup hội tin học TPHCM
 • Giải thưởng sao khuê (2003-2009)
 • Cup top 5 công ty ICT hàng đầu Việt Nam (2002-2009)
 • Giải thưởng sao vàng đất việt (2003-2010)
 • HCV đơn vị phần mềm và phần cứng tiêu biểu(2002-2010)