Giải pháp quản lý quy trình tác nghiệp

Tổng quan 

Phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ IBM FileNet là một tập hợp sản phẩm toàn diện, dựa trên tiêu chuẩn, tích hợp và có khả năng mở rộng dùng để quản lý các quy trình nghiệp vụ.

Tính năng

Điểm nổi bật

Các quy trình nghiệp vụ phức tạp như quản lý hợp đồng, xử lý bồi thường hoặc phê duyệt tín dụng đều dựa nhiều vào nội dung như các tài liệu, hình ảnh và biểu mẫu. Làm thế nào để doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng nội dung một cách hiệu quả để ra các quyết định nghiệp vụ đúng đắn có một ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của doanh nghiệp.

Nếu phòng ban hoặc doanh nghiệp của bạn sử dụng các quy trình phức tạp, bạn cũng sẽ nhận thấy các thách thức của việc quản lý nội dung đối với hiệu quả của việc vận hành quy trình như:

- Thất lạc thông tin hoặc sử dụng sai thông tin khi đưa ra các quyết định quan trọng 
- Số vòng lặp dài không cần thiết do tính không hiệu quả của quy trình
- Thiếu tầm nhìn, quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình về hiệu suất 
- Phản ứng chậm đối với các yêu cầu kiểm toán tuân thủ
- Hạn chế về tính linh hoạt trong việc chỉ ra các cơ hội và thách thức
- Chi phí cao và phức tạp

Phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ IBM FileNet có thể giúp bạn vượt qua các thách thức này. Phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ IBM FileNet bao gồm một bộ các công cụ tích hợp toàn diện để xây dựng, thực thi và quản lý các quy trình liên quan đến nội dung, giúp bạn giảm chi phí và độ phức tạp bằng cách:

- Cho phép phát triển ứng dụng phức hợp với các tính năng Web 2.0 như phân hệ IBM Widgets và phân hệ IBM Mashups
- Hỗ trợ quản lý vụ việc (case management) và phát triển ứng dụng nhanh chóng
- Tích hợp các biểu mẫu điện tử để nhập liệu và hiển thị thông tin hiệu quả.
- Theo vết việc sử dụng và các quy trình để đảm bảo thực thi trách nhiệm giải trình đối với các yêu cầu tuân thủ. 
- Tạo điều kiện cộng tác giữa bộ phận IT, cán bộ phân tích hệ thống và người dùng nghiệp vụ.
- Tích hợp với hệ thống quản lý quy tắc nghiêp vụ (Business rules management system – BRMS) và hệ thống tri thức nghiệp vụ (Business intelligence system– BI)

Lợi ích

• Triển khai dự án nhanh hơn, thời gian có được kết quả ngắn hơn nhờ giải pháp toàn diện IBM FileNet Business Process Manager: Điểm khác biệt cơ bản của giải pháp IBM FileNet Business Process Manager với các sản phẩm khác là ở khả năng tích hợp của giải pháp này, bao gồm việc hỗ trợ cho “Nội dung động” (Active Content) và “Quản lý nội dung doanh nghiệp linh hoạt” (Agile enterprise content management). Các thành phần cần để triển khai quản lý quy trình nghiệp vụ liên quan đến nội dung nằm trong một công cụ giúp bạn triển khai giải pháp nhanh và hiệu quả về chi phí hơn là sử dụng quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) và quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) riêng từ nhiều nhà cung cấp. 
• Nội dung động có thể là bất kỳ nội dung gì mà nghiệp vụ quan tâm, từ các tài liệu phi cấu trúc đến các ứng dụng ngành. Mỗi mẩu nội dung có các siêu dữ liệu bao gồm các thông tin về ngày tạo, người sở hữu và từ khóa. Bất kỳ thay đổi nào về nội dung hoặc siêu dữ liệu là một sự kiện có thể được thu thập và xử lý. Kết quả là các quy trình có các nội dung liên quan và nội dung có liên quan đến quy trình. Phần mềm FileNet là độc nhất trong việc thu thập và thúc đẩy mối quan hệ giữa quy trình và nội dung. Nội dung động hỗ trợ bạn, giúp giảm độ trễ, tăng tính hiệu quả, tăng độ chính xác và giúp bạn trong việc ra quyết định. 
• Quản lý nội dung doanh nghiệp linh hoạt cho phép người dùng nghiệp vụ, cán bộ phân tích hệ thống và cán bộ IT phối hợp làm việc cùng nhau, cung cấp các công cụ xây dựng, thực thi và quản lý phần mềm hàng đầu để tối ưu hóa toàn bộ quy trình phát triển và triển khai ứng dụng. Người dùng nghiệp vụ có thể sử dụng công cụ ECM Widgets đã được cải tiến để nhanh chóng tạo các vùng thông tin riêng theo vai trò. Cán bộ IT có thể sử dụng các thành phần nghiệp vụ và các dịch vụ chung để nhanh chóng đáp ứng việc thay đổi các yêu cầu nghiệp vụ. 
• Là nền tảng trong việc thực hiện một môi trường quản lý nội dung doanh nghiệp linh hoạt, phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ IBM FileNet cung cấp một giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ có liên quan đến nội dung, mạnh mẽ và ổn định cao.

Khách hàng

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương VN (Techcombank)

Đơn vị cung cấp

Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC
Trụ sở: 
Địa chỉ: Tầng 14 - Tòa nhà CMC - Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Telephone: 
04. 3943 9066
Fax: 
04. 3943 9067
Website: 
http://www.cmcsoft.com/

Liên hệ trực tuyến

Đối tác

Giải thưởng

 • Thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2015
 • 2013
 • 2013
 • ICT Silver Cup
 • CMS - Máy tính duy nhất được gắn biểu trưng thương hiệu quốc gia 2009-2010
 • Top 500 DN lớn nhất VN
 • Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
 • Huân chương lao động hạng hai
 • Thành tựu năm 2012
 • Cup bạc CNTT
 • Cup vàng CNTT
 • Cup hội tin học TPHCM
 • Giải thưởng sao khuê (2003-2009)
 • Cup top 5 công ty ICT hàng đầu Việt Nam (2002-2009)
 • Giải thưởng sao vàng đất việt (2003-2010)
 • HCV đơn vị phần mềm và phần cứng tiêu biểu(2002-2010)