Thông tin cổ phiếu

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CMG - Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC


        « New


Loại BĐ Độ dày LINE: Chiều cao: Cột khối lượng Xem Biểu đồ So sánh
Hướng dẫn sử dụng công cụ vẽ Trend và Fibonacci:

1/ Fibonacci R và Fibonacci P: Chọn ngày bắt đầu sau đó chọn ngày kết thúc sau đó nhấn nút Vẽ Fibonacci. Nhấn vào dấu "X" để tắt chế độ vẽ Fibonacci

2/ Fast Fibonacci: vẽ nhanh đường fibonacci bằng công cụ Fast Fibonacci, bằng cách click chuột tại vị trí bắt đầu sau đó di chuyển chuột đến vị trí muốn vẽ. Để kết thúc đường vẽ nhấn phím bất kỳ hoặc click phải chuột, để hủy đường đang vẽ nhấn ESC.

3/ Draw Trend: vẽ đường xu hướng, click chuột tại vị trí bắt đầu sau đó di chuyển chuột đến vị trí muốn vẽ TREND. Để kết thúc đường vẽ nhấn phím bất kỳ hoặc click phải chuột, để hủy đường đang vẽ nhấn ESC.
(Trình duyệt IE sẽ không hiển thị đường TREND khi bạn di chuyển chuột)