Dự án tiêu biểu

heder_quy_sang_tao-20-01_2.jpg

  • Dự án Giải pháp An ninh, An toàn thông tin (CMC INFOSEC)
  • Dự án Ứng dụng điện toán đám mây (CEAC)
  • Dự án mạng xã hội emSV