Thanh tra kiểm tra nội bộ

Tổng quan

Kiểm tra nội bộ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ và xử lý khiếu nại tố cáo theo luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011; luật tố cáo số 03/2011/QH13 ban hành ngày cùng ngày; luật thanh tra kiểm tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2011; nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra ban hành ngày 2/09/2011 và một số quy định pháp luật khác.

Tính năng

 •     Khiếu nại tố cáo
 •     Thanh tra kiểm tra
 •     Báo cáo
 •     Quản trị hệ thống

Điểm nổi bật

• Quản lý công việc thanh tra kiểm tra trong tổ chức theo đúng quy định mới nhất của pháp luật

- Các cuộc Thanh tra kiểm tra theo <Kế hoạch> hoặc <Thanh tra kiểm tra đột xuất>.
- Thành lập đoàn thanh tra gồm trưởng đoàn và các thành viên
- Quản lý công việc tiến hành Thanh tra kiểm tra đầy đủ 03 giai đoạn:

+ Chuẩn bị tiến hành: bao gồm giai đoạn từ lúc khảo sát cho đến khi họp triển khai đoàn
+ Tiến hành: bao gồm giai đoàn từ lúc công bố quyết định cho đến khi lập biên bản tổng hợp.
+ Kết thúc: bao gồm giai đoạn từ lúc công bố kết luận đến lúc theo dõi thi hành Thanh tra kiểm tra

• Quản lý đươc toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Các bước từ khi tiếp công dân, bổ sung hồ sơ tài liệu cho đến lúc lập phiếu chuyển giao sang bộ phận hành chính.
- Thông tin công văn đến của bộ phận văn thư cơ quan
- Tiếp nhận hồ sơ và nhập thông tin xử lý khiếu nại ở phần <Phân loại xử lý khiếu nại.
- Phân loại xử lý tố cáo

• Hệ thống các mẫu biểu trong chương trình dựa trên Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và cách trình bày văn bản hành chính

• Đội ngũ kỹ thuật lâu năm của CMCSoft

Lợi ích

• Quản lý công việc thanh tra kiểm tra trong tổ chức theo đúng quy định mới nhất của pháp luật:

- Các cuộc Thanh tra kiểm tra theo <Kế hoạch> hoặc <Thanh tra kiểm tra đột xuất>.
- Thành lập đoàn thanh tra gồm trưởng đoàn và các thành viên
- Quản lý công việc tiến hành Thanh tra kiểm tra đầy đủ 03 giai đoạn

+ Chuẩn bị tiến hành: bao gồm giai đoạn từ lúc khảo sát cho đến khi họp triển khai đoàn
+ Tiến hành: bao gồm giai đoàn từ lúc công bố quyết định cho đến khi lập biên bản tổng hợp.
+ Kết thúc: bao gồm giai đoạn từ lúc công bố kết luận đến lúc theo dõi thi hành Thanh tra kiểm tra

• Quản lý đươc toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Các bước từ khi tiếp công dân, bổ sung hồ sơ tài liệu cho đến lúc lập phiếu chuyển giao sang bộ phận hành chính.
- Thông tin công văn đến của bộ phận văn thư cơ quan
- Tiếp nhận hồ sơ và nhập thông tin xử lý khiếu nại ở phần <Phân loại xử lý khiếu nại.
- Phân loại xử lý tố cáo

• Hệ thống các mẫu biểu trong chương trình dựa trên Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và cách trình bày văn bản hành chính

 

Đơn vị cung cấp

Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC
Trụ sở: 
Địa chỉ: Tầng 14 - Tòa nhà CMC - Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Telephone: 
04. 3943 9066
Fax: 
04. 3943 9067
Website: 
http://www.cmcsoft.com/

Liên hệ trực tuyến

Đối tác

Giải thưởng

 • Thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2015
 • 2013
 • 2013
 • ICT Silver Cup
 • CMS - Máy tính duy nhất được gắn biểu trưng thương hiệu quốc gia 2009-2010
 • Top 500 DN lớn nhất VN
 • Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
 • Huân chương lao động hạng hai
 • Thành tựu năm 2012
 • Cup bạc CNTT
 • Cup vàng CNTT
 • Cup hội tin học TPHCM
 • Giải thưởng sao khuê (2003-2009)
 • Cup top 5 công ty ICT hàng đầu Việt Nam (2002-2009)
 • Giải thưởng sao vàng đất việt (2003-2010)
 • HCV đơn vị phần mềm và phần cứng tiêu biểu(2002-2010)