Thông báo của ban QHCD

Công bố thông tin v.v thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

12/07/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

12/07/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết HĐQT Vv phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ

08/07/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 08/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ.

Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

04/07/2019 T

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​

Ngày 01/07/2019,  Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Ngọc Hùng

11/06/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT v.v bổ sung chương trình họp ĐHCĐ 2019 về chủ trương phát hành cổ phần

27/05/2019 N

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CMC Global

22/05/2019 N

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 21/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT Về việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH CMC Global, theo đó:

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook