Thông báo của ban QHCD

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/09/2019

13/09/2019 G

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 16

29/08/2019

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan

CMG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của SAMSUNG SDS ASIA PACIFIC PTE. LTD

27/08/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 27/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của SAMSUNG SDS ASIA PACIFIC PTE. LTD

Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư MVI

26/08/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư MVI

 

CMG: Thay đổi cổ đông lớn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23/08/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

23/08/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/08/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook