Tin tức cổ đông

Giao dịch bán cổ phiếu quỹ

23/10/2017

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ.

 

Vui lòng click đây để xem thông tin chi tiết

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2017

21/10/2017

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

17/10/2017
Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng k

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 05/10/2017

06/10/2017

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2017 v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN 11

06/10/2017

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, bản sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 05/10/2017

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

14/09/2017

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO MẤT VÀ XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

28/08/2017

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan

Ngày 25/8/2017 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2017

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Công ty xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook