Tin tức cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

16/10/2019 T

Kính gửi các quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan,

 

Ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1238/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty (mã CK: CMG) như sau:

 

Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn CMC Global

01/10/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 27/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐQT V/v Tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH CMC Global.

 

Thông báo về việc đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

30/09/2019 T

Kính gửi các Quý cổ đông của Công ty và các cơ quan hữu quan

Ngày 30/9/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Công văn số 8870/VSD - ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN; theo đó hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới của Công ty.

Ghi chú:

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

27/09/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

26/09/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

CMG: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

23/09/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

Nghị quyết HĐQT v/v giải thể công ty CMC P&T

23/09/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐQT V/v Giải thể Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC (CMC P&T).

Nghị quyết HĐQT v/v hoàn tất việc thoái vốn tại Ngân hàng Bảo Việt

20/09/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 19/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số  43/2019/NQ-HĐQT V/v hoàn tất việc thoái vốn tại Ngân hàng Bảo Việt.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook