Tin tức cổ đông

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC (CMC TS)

19/04/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

11/04/2019 U

Ngày 09/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 2290/UBCK-GSĐC chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020, cụ thể như sau:

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

29/03/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

14/03/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                       -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi:             -  Các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CMC SI, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TẠI CÁC CÔNG TY CMC SOFT, CMC INFOSEC

12/03/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2019-2023

01/03/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ PHÊ DUYỆT HỢP ĐỒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ VỚI CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

01/03/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CMS

01/02/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook