Tin tức cổ đông

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/08/2017

Ngày 15/08/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ

10/08/2017

Ngày 09/08/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ như sau:

1.Tổng số lượng cổ phiếu quỹ của công ty: 1.099.259 cổ phần

2.Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.099.259 cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8

03/08/2017

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I năm 2017

28/07/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới Quý vị  Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I năm 2017 (từ 01/4/2017 đến 30/6/2017).

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan

28/07/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan

Ngày 28/7/2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, cụ thể như sau:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2017.

28/07/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới Quý vị  Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2017.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức năm 2016

27/07/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức năm 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức năm 2016.

 

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

25/07/2017

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 như sau:

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook