Tin tức cổ đông

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

21/06/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Thông báo v/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (Bầu thay thế thành viên từ nhiệm)

13/06/2017

Kính gửi Quý vị cổ đông,

Căn cứ

-Luật Doanh nghiệp năm 2014;

-Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và BKS

13/06/2017

Ngày 12/06/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Tường Vy – Thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Đức Khương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017

Kính gửi các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC                                                                            

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị  tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

02/06/2017

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) xin gửi tới Quý vị công bố thông tin về: 

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

22/05/2017

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:    0437958668                                      Fax: 0437958989

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/05/2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 12/05/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã họp và nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Trang

Gửi câu hỏi tới ban QHCĐ

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook