Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

09/10/2018

Ngày 08/10/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, cụ thể như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỸ LINH
  • Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Nguyễn Trung Chính là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.151.210 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,10%.
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.751.210 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.751.210 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.400.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,05%
  • Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 29/09/2018 đến 25/10/2018.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.