Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 (Tiếng Anh)

04/01/2019

Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 Tiếng Anh.

 

Trân trọng.