Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

05/07/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Biên bản họpNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/7/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu: