BVS: BC Phân tích và Tư vấn đầu tư tháng 10/2010

01/12/2010

Trong bản báo cáo tháng 10/2010, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đã đưa ra cái nhìn toàn diện về bối cảnh nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng như triển vọng phát triển các ngành trong đó có ngành CNTT-VT. 
Báo cáo nhận định ngành CNTT-VT Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng của ngành CNTT và viễn thông Việt Nam trung bình trong giai đoạn 2005-2008 đạt 25%/năm trong khi ngành CNTT thế giới chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình khoảng 5,5%/năm. Hiện nay, Việt Nam đang là một trong 3 thị trường phát triển nhanh nhất về CNTT trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản). 

BVS dự báo tăng trưởng trong 3 lĩnh vực chính của ngành CNTT-VT: 

Lĩnh vực Tích hợp hệ thống dự báo tăng trưởng 15-20%/năm trong các năm tới.Sự phát triển chủ yếu đến từ khối chính phủ và ngân hàng tài chính và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) do hạn tầng ứng dụng CNTT còn khá thấp.

Lĩnh vực Phần mềm còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Sự phục hồi của kinh tế thế giới sẽ làm gia tăng dần trở lại nhu cầu gia công phần mềm (outsourcing) tạo điều kiện cho các công ty phần mềm trong nước nhận lại các hợp đồng. Dự báo ngành phần mềm có thể tăng trưởng 30-40%/năm trong các năm tới.

Mức độ phổ cập thuê bao Internet tiếp tục tăng trưởng nhanh. Hiện tỷ lệ người dùng internet bình quân là 26,9%. Số người sử dụng internet tại Việt Nam đã ở mức tương đồng so với mức trung bình của thế giới tuy nhiên tiềm năng phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam còn rất lớn do tỷ lệ này hiện vẫn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. 

Kết luận, BVS khuyến nghị các nhà đầu tư nên quan tâm đến 2 cổ phiếu trong ngành CNTT-VT là FPT (Tập đoàn FPT) và CMG (Tập đoàn Công nghệ CMC).