CBTT v/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

30/12/2010

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:
Kể từ ngày 30 /12 /2010, Ông Hoàng Xuân Hiếu sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty CP Tập Đoàn Công Nghệ CMC.