CBTT v/v thoái vốn tại công ty đại chúng là Ngân hàng TMCP Bảo Việt

30/12/2010

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC công bố thông tin về việc thoái vốn tại công ty đại chúng là Ngân hàng TMCP Bảo Việt như sau:

- Ngày 29 /12 /2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ CMC đã thông qua chủ trương thoái vốn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB) do CMC sở hữu khi điều kiện cho phép và theo các quy định của pháp luật, giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.