CMC là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 2019 - Vietstock

29/07/2019

2019-06-15-ir-hinh-0_0.png

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) là một trong số các DNNY đạt chuẩn CBTT trong Chương trình khảo sát Công bố thông tin 2019 do Vietstock phối hợp Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công bố thông tin (CBTT) là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên hai sàn chứng khoán Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp niêm yết với cộng đồng nhà đầu tư nói chung và các cổ đông nói riêng.

Năm 2019, Vietstock kết hợp với Tài chính và Cuộc sống điện tử (FiLi.vn) thực hiện cuộc khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kỳ khảo sát năm nay tương ứng với giai đoạn 01/05/2018-30/04/2019, các chuẩn mực của cuộc khảo sát được áp dụng theo quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận công bố thông tin. Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.

Danh sách các doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin tại đây: https://vietstock.vn/2019/06/259-dnny-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-737-684935.htm