CMG: Thay đổi cổ đông lớn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23/08/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 22/08/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện việc công bố thông tin về kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty tăng từ 74.999.866 cổ phiếu lên 99.999.866 cổ phiếu. Căn cứ trên kết quả chào bán trên, tỉ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông lớn tại Công ty thay đổi kể từ ngày 22/08/2019 như sau:

- Các cổ đông gồm: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh; Tập đoàn Bảo Việt; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; PYN ELITE FUND (NON -UCITS) giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty xuống dưới ngưỡng 5% và không còn là cổ đông lớn của Công ty.

- Danh sách cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC kể từ ngày 22/08/2019 bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư MVI; TẬP ĐOÀN GELEXIMCO-CÔNG TY CP; Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Chi tiết vui lòng xem thêm tại bản công bố thông tin đính kèm

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: