Công bố thông tin v.v thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

12/07/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Chi tiết vui lòng xem tại bản công bố thông tin đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.