Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Thay đổi lần 9

26/10/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước: Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/10/2018.

Vui lòng xem thêm tại file đính kèm.

Trân trọng. 

Tài liệu: