Nghị quyết HĐQT Vv phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ

08/07/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 08/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chi tiết nội dung được vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.