Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

12/06/2019

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC                                   

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào thời gian và địa điểm như sau:

  1. Thời gian:  9h00 Thứ Tư ngày 26 tháng 06 năm 2019
  2. Địa điểm:   Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Quy chế làm việc:

4. Các tài liệu họp dự kiến:

5. Điều kiện tham dự:

  • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMG có tên trong danh sách cổ đông ngày 05/06/2019.
  • Các cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.​

6. Đăng ký tham dự đại hội:

  • Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 22/06/2019.

7. Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời của người ủy quyền (bản chính), chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền.

Trân trọng,

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

Ban Quan hệ cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

 

Hà Nội, ngày 10 tháng  06 năm 2019

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CN CMC

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Trung Chính

 

 

Tài liệu: