Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019

Ngày 24/05/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 742/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty (mã CK: CMG) như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/06/2019

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian thực hiện: Thứ tư Ngày 26/06/2019.

(Thời gian chính xác công ty sẽ thông báo đến cổ đông qua thư mời)

Chi tiết vui lòng xem tại Thông báo đính kèm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.