Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

25/04/2019

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​

Ngày 24/04/2019, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

Họ và tên:    Phùng Thị Thêm

CMND:          240297053

Địa chỉ:        64 Nguyễn Du, Thành phố Buôn Mê Thuột.

Số lượng CP sở hữu:  2.114 cổ phần

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày Công ty thông báo trên website Công ty, nếu không có tranh chấp, khiếu nại liên quan Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Công ty trân trọng thông báo.