Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

04/07/2019

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​

Ngày 01/07/2019,  Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông dưới đây:

  • Họ và tên:    Phạm Thị Mai Cương
  • CMND:          011667525
  • Địa chỉ:        Số 20 ngõ 84 Ngọc Khánh, Hà Nội
  • Số lượng CP sở hữu:  3.552 cổ phần

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày Công ty thông báo trên website Công ty, nếu không có tranh chấp, khiếu nại liên quan Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Công ty trân trọng thông báo.