Tin tức cổ đông

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/08/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết HĐQT vv thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23/08/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

22/08/2019 T

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 22/08/2019, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phan Hải Linh – người có liên quan của Ông Nguyễn Hồng Sơn –Phó Tổng Giám đốc Công ty.

CMG: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 10

22/08/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Nghị quyết HĐQT vv thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

20/08/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 15

07/08/2019

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty và các cơ quan hữu quan

Nghị quyết HĐQT vv kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

06/08/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 05/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số  32 /2019/NQ-HĐQT Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

02/08/2019 T

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook