Tin tức cổ đông

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/03/2018 K

Ngày 05/03/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Hai ngày 26/03/2018.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

13/02/2018 B

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 0102689445 ngày cấp: 30/06/2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

13/02/2018 B

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Trung Chính

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty -

Chức vụ tại Công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

13/02/2018 T

1.Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình

- Người nội bộ là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên Ban kiểm soát

2. Mã chứng khoán giao dịch: CMG

PYN ELITE FUND trở thành cổ đông lớn của CMC

09/02/2018 P

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Tăng vốn Điều lệ cho CMC SI Hà Nội và CMC SI Sài Gòn

09/02/2018 T

Ngày 08/02/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết v/v phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty con với những nội dung chính như sau:
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn từ mức 40 tỷ đồng hiện nay lên mức 50 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017

30/01/2018 B

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III/2017 (giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017) và công văn giải trình kèm theo.

Trân trọng.

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017

29/01/2018

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC gửi đến quý vị báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook