Tin tức cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ III NĂM 2018

18/01/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

15/01/2019 N

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ 2018 (TIẾNG ANH)

04/01/2019 B

Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 Tiếng Anh.

 

Trân trọng. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2018

30/11/2018 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2018

30/11/2018 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2018

30/10/2018 B

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH SỐ CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

29/10/2018 T

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước:

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - THAY ĐỔI LẦN 9

26/10/2018 G

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước: Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/10/2018.

Vui lòng xem thêm tại file đính kèm.

Trân trọng. 

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook