Tin tức cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

30/07/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

29/07/2019 B

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC sửa đổi bổ sung lần thứ 14

25/07/2019

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/06/2019, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Điều lệ CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi, bổ sung lần 14 ngày 26/06/2019.

CMG: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2019

20/07/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và chi trả cổ phiếu thưởng

19/07/2019 T

Ngày 19/07/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1001/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và chi trả cổ phiếu thưởng của Công ty (mã CK: CMG) như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

18/07/2019 X

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công bố thông tin v.v thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

12/07/2019 C

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                                     -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook